Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Aktualność

Gospodarowanie śmieciami po nowemu

Od 1 lipca 2013 r. we wszystkich gminach pojawi się nowy dochód w postaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potocznie zwanej opłatą śmieciową. Obowiązek ten wprowadza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znowelizowana ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Hanna Kmieciak w materiale „Nakładanie i dochodzenie opłaty śmieciowej” w formie odpowiedzi na pytania wyjaśnia m.in.:

Kto jest zobowiązany płacić opłatę śmieciową?

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązek ponoszenia opłaty śmieciowej powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Autorka odpowiada również:

Jaki jest termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Z czego będzie wynikać obowiązek zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Jak postąpić w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji?

W jaki sposób można uregulować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Czy opłatę śmieciową będzie można rozłożyć na raty?

Czy od zaległej opłaty śmieciowej wójt będzie pobierał odsetki? Jeżeli tak, to jakie?

Zapraszamy do lektury.Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej


jestem już na stronie ponownie

nie ma mnie na stronie, albo jestem