Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Aktualność

Podział rezerwy oświatowej tylko po spełnieniu warunków

Samorządowcy nie chcą się zgodzić na proponowany podział 0,25 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012. Zmienią zdanie jeśli zostaną spełnione ich warunki. Po pierwsze domagają się zmiany terminu składania wniosków w II turze z 12 na 31 października 2012.

Po drugie, chcą też, aby doprecyzować zapis dotyczący korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z pomocy na to samo zadanie, co w roku poprzednim. Tymczasem intencją projektodawców było uniemożliwienie korzystania z pomocy w dwóch latach na to samo zdarzenie losowe.Po trzecie samorządowcy domagają się również zmiany zapisu dotyczącego konieczności ubezpieczania mienia – ustalono, że zwrot z ubezpieczalni będzie wchodził do wkładu własnego jednostek. Zaproponowali wykreślenie zapisu o możliwości wystąpienia z wnioskiem dopiero po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania.

Kolejnym postulatem jest też wykreślenie zapisu o komisji powołanej przez wojewodę do weryfikacji szacowania strat, bo można umieścić wymóg załączenia dokumentów inspekcji lub straży.

Zgłoszono też, aby w kryterium V wykreślić zapis o dofinansowaniu kosztów związanych z nadaniem tytułu honorowego profesora oświaty oraz dofinansowaniu kosztów prac egzaminacyjnych awansu zawodowego.

Według strony samorządowej nie do przyjęcia jest to, że Ministerstwo Finansów ma zaplanowane środki na komisje egzaminacyjne, ale nie chce ich uruchomić ze względu na brak podstawy prawnej i w związku z tym mają być na ten cel przeznaczone środki z 0,25 proc. rezerwy. Według samorządowców resort powinien je przekazać do subwencji ogólnej.

Jednocześnie na wniosek Związku Powiatów Polskich ustalono, że kryterium dostępu do środków z 0,25 proc. rezerwy (ustalone jako wydanie w 100 proc. środków z subwencji oświatowej na oświatowe wydatki bieżące) zostanie zniesione również w przypadku kryterium V.Postulaty te zgłosili na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. (www.portalsamorzadowy.pl)Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej


jestem już na stronie ponownie

nie ma mnie na stronie, albo jestem