Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Aktualność

Już niedługo będą wyższe stawki za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

Prawdopodobnie już niedługo zostaną podniesione stawki za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych jak również zmieni się zakres objętości skokowej silników samochodowych, do których odnoszą się te stawki.

W odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedziało, że Instytut Transportu Samochodowego (ITS) sporządził w ubiegłym roku analizę naukową „Analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz oszacowanie na jej podstawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu”. Jej celem było oszacowanie aktualnych kosztów eksploatacji pojazdów i ocena, czy wysokość obowiązujących stawek za 1 km przebiegu pojazdu nadal umożliwia pokrywanie kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych, gdy rosną realne koszty eksploatacji pojazdów. Na podstawie wniosków zawartych w tym opracowaniu resort opracowuje już zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.), przewidujący aktualizację stawek za 1 km przebiegu pojazdu do wysokości przeciętnych kosztów ponoszonych przez pracowników w związku ze służbowym użytkowaniem pojazdów prywatnych.

Obecnie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace legislacyjne uzgadniające projekt z ministrem finansów. I od tych uzgodnienień uzależnione jest wejście w życie rozporządzenia.Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej


jestem już na stronie ponownie

nie ma mnie na stronie, albo jestem