Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Aktualność

Spółki komunalne a zadania niepubliczne

Zadziwiające wyniki przyniosła kontrola funkcjonowania wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na Dolnym Śląsku przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. We Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze oraz w Polkowicach funkcjonowały spółki komunalne, które nie realizowały zadań publicznych.

Niewłaściwie sprawowany był nadzór prawny nad tworzeniem i przystępowaniem gmin do spółek komunalnych. W konsekwencji nielegalnie zaangażowano środki publiczne w działalność tego rodzaju spółek. Takie działania często przynosiły straty, a to skutkowało obniżeniem wartości mienia komunalnego. Działania te wynikały m.in. z nieprawidłowego stosowania istniejących przepisów – przy czym – jak wskazuje NIK - skala wykrytych nieprawidłowości wskazuje na konieczność doprecyzowania przepisów normujących aktywność gospodarczą gmin. Gminy podejmowały działalność gospodarczą o charakterze komercyjnym nastawioną na zysk z naruszeniem ustawowych ograniczeń wynikających z art. 10 ust. 1-3 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i zasad wolnej konkurencji. W Polkowicach np. działalność hotelarsko-restauracyjna przyniosła gminie stratę w wysokości blisko 1,5 mln zł, za którą musieli ostatecznie zapłacić mieszkańcy. NIK negatywnie ocenia też sposób udzielania zamówień publicznych przez spółki komunalne ponieważ środki finansowe wydawane były bez zachowania wymogów ustawy prawo zamówień publicznych. Dotyczyło to kwoty 230,2 mln zł, tj. 47,8% wartości ogółu zamówień udzielonych przez skontrolowane spółki.

Kontrolę przeprowadziła delegatura NIK we Wrocławiu w 17 jednostkach na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w 5 urzędach gmin (Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze oraz w Polkowicach) i w 11 należących do tych gmin spółkach komunalnych oraz w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.(www.nik.gov.pl)Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej


jestem już na stronie ponownie

nie ma mnie na stronie, albo jestem