Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Aktualność

Dziś, tj. 10 kwietnia mija termin przekazywania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań

Do dzisiaj należało przekazać miesięczne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S). Jednostki budżetowe przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

Dziś też należy przekazać kwartalne sprawozdania (Rb-27ZZ) z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami. Zobowiązane do przekazania są zarządy jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdania otrzymują dysponenci główni przekazujący dotacje; zaś do wiadomości regionalne izby obrachunkowe.

10 kwietnia mija też termin przekazywania kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach (Rb-50) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami. Przekazują je jednostki bezpośrednio realizujące zadania, otrzymują zarządy jednostek samorządu terytorialnego.

Również do 10 kwietnia należy sporządzić i przekazać kwartalne sprawozdania (Rb-Z, Rb-N) w zakresie budżetów st. Do ich wykonania i przekazania zobowiązane są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe (nieposiadające osobowości prawnej - do czasu likwidacji lub przekształcenia). Powyższe sprawozdania otrzymują zarządy jednostek samorządu terytorialnego. (źródło: RIO Wrocław)Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej


jestem już na stronie ponownie

nie ma mnie na stronie, albo jestem