Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Odpowiedzi na pytania czytelników - Ordynacja podatkowa Numer 03/2011

12.05.2012

Mam pytanie odnośnie wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym (tj. o nieposiadania gospodarstwa rolnego) wydawane do Urzędu Pracy celem zarejestrowania jako osoba bezrobotna, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Podatek rolny Numer 03/2011

12.05.2012

Rolnik korzysta z ulg z tytułu nabycia z gruntu nabytego w latach poprzednich, a resztę podatku rolnego jest zwolniona tytułem zastosowanej parę lat temu ulgi inwestycyjnej. Wartość poniesionych kosztów, jeśli chodzi o ulgę...[więcej]

Kontrola zarządcza i koordynacja kontroli zarządczej w gminie Numer 03/2011

12.05.2012

Dnia 27 sierpnia 2009 r. Sejm uchwalił nową ustawę o finansach publicznych[1], która wprowadziła do swojego systemu finansów publicznych kontrolę zarządczą.  Dr Paweł Romaniukadiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, UWM w...[więcej]

Zmiany, których wymaga ustawa o funduszu sołeckim Numer 03/2011

12.05.2012

Mijają 2 lata od uchwalenia ustawy o funduszu sołeckim. Dotychczasowa praktyka obejmuje już dwukrotne podjęcie decyzji o przeznaczeniu funduszu przez zebrania wiejskie w gminach, których rady zadecydowały o wyrażeniu zgody na...[więcej]

Odmowa wszczęcia postępowania podatkowego Numer 03/2011

07.05.2012

Zgodnie z art. 165 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa[1] postępowanie podatkowe wszczyna się m.in. na żądanie strony, a datą wszczęcia takiego postępowania jest dzień doręczenia żądania organowi...[więcej]

Elementy wniosku o zwrot nadpłaty opłaty targowej. Komentarz do wyroku Naczelnego Sądu administracyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt II FSK 1201/09) Numer 03/2011

07.05.2012

Z treści art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej nie wynika, aby elementem koniecznym do merytorycznego rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty było wskazanie przez wnioskodawcę konkretnej kwoty żądanej nadpłaty. Ani art. 168 § 2...[więcej]

Opodatkowanie wyciągów narciarskich Numer 03/2011

07.05.2012

W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce dość znaczny rozwój infrastruktury sportowej, w tym również narciarskiej. Budowane są nowe, co raz nowocześniejsze, wyciągi narciarskie. Istnienie tego typu obiektów rodzi w praktyce...[więcej]

Rekompensowanie utraconych dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej - nieustający problem gmin Numer 03/2011

07.05.2012

W maju i czerwcu 2009 r. na łamach Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych ukazał się 2 częściowy artykuł Pana Jacka Matyja - "Rekompensowanie gminom utraconych dochodów na skutek zwolnienia z podatku od...[więcej]

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków lub ich części Numer 03/2011

07.05.2012

W niniejszym artykule poruszona zostanie problematyka powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków lub ich części w odniesieniu do sytuacji zakończenia budowy budynków lub ich części...[więcej]

Orzecznictwo sądów administracyjnych - Opłata od posiadania psów Numer 04/2011

06.05.2012

U.p.o.l. nie stoi na przeszkodzie różnicowaniu stawek w opłacie od posiadania psów, w szczególności wprowadzenia preferencyjnej stawki dla posiadaczy psów będących właścicielami lub posiadaczami budynków mieszkalnych.[więcej]

Wyświetla nowości od 31 do 40 ze wszystkich 1011

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej