Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości Numer 09/10

01.09.2010

Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej pojawiła się wraz z wprowadzeniem od 20 września 2008 r. znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej . W okresie...[więcej]

Problematyka podmiotowości spółki cywilnej na gruncie podatku od nieruchomości Numer 09/10

01.09.2010

Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości uregulowany jest w art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych . W przepisie tym ustawodawca, jako podatników wymienił osoby fizyczne, osoby prawne oraz...[więcej]

Wpływ zmiany definicji budowli w prawie budowlanym na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości Numer 09/10

01.09.2010

Podstawowym, jeżeli chodzi o wysokość wpływów, podatkiem własnym zasilającym budżety gmin jest podatek od nieruchomości. Duża część tego podatku pochodzi z opodatkowania nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców, w tym...[więcej]

Opodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych na przykładzie pawilonu handlowego – glosa do wyroku WSA w Łodzi z dnia 12 stycznia 2010 r. (sygn. akt I SA/Łd 1011/09)[1] Numer 09/10

01.09.2010

Przedmiotowy wyrok zapadł wskutek przyjęcia następujących ustaleń, co do okoliczności sprawy. Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na bazarze, zgłosiła do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przenośny pawilon...[więcej]

Podatek od środków transportowych Numer 7-8/10

01.08.2010

Zwrot podatku z tytułu wykonywania przewozów kombinowanych. Grzegorz Dudar[więcej]

Podatek od nieruchomości Numer 7-8/10

01.08.2010

Powstanie obowiązku podatkowego w sytuacji wybudowania nowego budynku. Grzegorz Dudar[więcej]

Opłata targowa Numer 7-8/10

01.08.2010

Niekonstytucyjność regulacji dotyczącej wyłączenia spod opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na „targowiskach pod dachem” - art. 15 § 2a u.p.o.l. Grzegorz Dudar[więcej]

Zaświadczenia Numer 7-8/10

01.08.2010

Zaświadczenia: Czy organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenia dla osób, które ubiegają się o pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacji gdy: 1) dana osoba nie posiada na terenie gminy żadnych gruntów i...[więcej]

Egzekucja, upomnienia Numer 7-8/10

01.08.2010

Egzekucja, upomnienia: Pytanie dotyczy upomnień do osób odpowiedzialnych solidarnie za zaległości podatkowe (np. współwłaścicieli nieruchomości). Chodzi o numerację upomnień – gdy jest jeden numer upomnienia wysyłany do...[więcej]

Opłata od posiadania psów Numer 7-8/10

01.08.2010

Opłata od posiadania psów: decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego. Bogumił Pahl[więcej]

Wyświetla nowości od 191 do 200 ze wszystkich 1011

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej