Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Orzecznictwo sądów administracyjnych. Podatek rolny umer 11/10

01.11.2010

Ulga inwestycyjna a dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych. Grzegorz Dudar[więcej]

Orzecznictwo sądów administracyjnych. Podatkowe postępowanie Numer 11/10

01.11.2010

Zmiana podstawy prawnej władania nieruchomością gminną jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji. Grzegorz Dudar[więcej]

Podatek rolny Numer 11/10

01.11.2010

Ulga z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego. Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych (sprostowanie). Grzegorz Dudar Bogumił Pahl [więcej]

Podatek od nieruchomości Numer 11/10

01.11.2010

Powstanie obowiązku podatkowego przy rozbudowie budynku. Zwolnienie od podatku grup producentów rolnych a subwencje z budżetu państwa. Zasady opłacania podatku od nieruchomości przez spółkę jawną. Opodatkowanie prywatnych...[więcej]

Egzekucja administracyjna Numer 11/10

01.11.2010

Jak należy oceniać „nadwyżkę” bądź „obniżkę” należności (np. zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji) w związku z koniecznością dokonania zaokrąglenia tych należności w tytule wykonawczym, zgodnie z art. 27a ustawy o...[więcej]

Inwentaryzacja jako środek kontroli finansowej w gminie (cz. I) Numer 11/10

01.11.2010

    Zbliża się nieuchronne okres, w którym przeprowadzane są inwentaryzacje, czyli koniec roku. Na czym polega inwentaryzacja w j.s.t, jakie są wymogi poprawnego jej przeprowadzenia i co niemniej ważne rozliczenia...[więcej]

Nowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – część I Numer 11/10

01.11.2010

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian, jakie wprowadza rozporządzenie wydane 5 lipca 2010 r. przez Ministra Finansów[1] w odniesieniu do zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych budżetów samorządowych oraz...[więcej]

Umorzenie postępowania podatkowego Numer 11/10

01.11.2010

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa[1] organ podatkowy, z zasady, orzeka w sprawie w drodze decyzji, która rozstrzyga ją co do istoty albo w inny sposób kończy postępowanie. Jedną z decyzji, o...[więcej]

Udział izb rolniczych w procesie stanowienia prawa podatkowego w gminach Numer 11/10

01.11.2010

Pod pojęciem stanowienia prawa należy rozumieć ogół czynności zmierzających do podjęcia i wejścia w życie aktu prawotwórczego, rozumianego jako zespół norm generalnych i abstrakcyjnych.dr Bogumił Pahl – autor jest adiunktem w...[więcej]

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości sieci technicznych w branży energetycznej i telekomunikacyjnej Numer 11/10

01.11.2010

Niniejsza publikacja jest pierwszą częścią, merytorycznej kontynuacji moich artykułów na temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości maszyn i urządzeń technicznych (Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń...[więcej]

Wyświetla nowości od 151 do 160 ze wszystkich 1011

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej