Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Orzecznictwo sądów administracyjnych. Podatek od nieruchomości Numer 12/10

01.12.2010

Wyrok NSA z dnia 4 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 2184/08, prawomocny.Dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę wymiaru podatków również w zakresie wyłączeń i zwolnień. Grunty pod morskimi wodami...[więcej]

Podatkowe postępowanie Numer 12/10

01.12.2010

Zaliczenie wpłaty na poczet innych wierzytelności niż wskazane w dowodzie wpłaty. Grezgorz Dudar[więcej]

Podatek rolny Numer 12/10

01.12.2010

Ulga z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego. Budowa chlewni z udziałem środków pochodzących z kredytu preferencyjnego a ulga inwestycyjna. Obowiązek podatkowy a wydzierżawienie gospodarstwa rolnego. Dr Bogumił Pahl Grzegorz...[więcej]

Podatek od nieruchomości Numer 12/10

01.12.2010

Obowiązek składania deklaracji na podatek przez starostę. Opodatkowanie lokalu zakupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Dr Bogumił Pahl[więcej]

Nowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – część II Numer 12/10

01.12.2010

Plan kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Rafał Trykozko[więcej]

Wezwanie do dokonania określonej czynności w ramach czynności sprawdzających – art. 274a ordynacji podatkowej Numer 12/10

01.12.2010

Jednym z rodzajów procedur podatkowych są uregulowane w art. 272-280 ordynacji podatkowej czynności sprawdzające. Służą one z założenia dobrowolnemu wyeliminowaniu uchybień związanych z rozliczeniem podatku, bez wszczynania...[więcej]

Powiat, starostwo powiatowe, starosta – problem podmiotowości w VAT. Numer 12/10

01.12.2010

Ustawa o podatku od towarów i usług[1] nie przywiązuje uwagi do posiadania przez podatnika osobowości prawnej. Nie nawiązuje też do podziału podmiotów prawa finansowego na jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych i do...[więcej]

Pojęcie przedsiębiorcy (jako beneficjenta pomocy publicznej) w prawie UE Numer 12/10

01.12.2010

Na mocy art. 107 TFUE[1] wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym...[więcej]

Nowelizacja stawki podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Numer 12/10

01.12.2010

Nie pierwszy już raz koniec roku przynosi zmiany w zakresie podatków lokalnych. Tym razem jednak, nowelizacja, o której mowa niżej, będzie źródłem licznych problemów w gminach, które chcąc działać zgodnie z prawem, będą...[więcej]

Opodatkowanie garaży i lokali użytkowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowiących własność dewelopera Numer 12/10

01.12.2010

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości znajdującego się w posiadaniu przedsiębiorcy budynku mieszkalnego lub części takiego budynku z zastosowaniem stawki właściwej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności...[więcej]

Wyświetla nowości od 141 do 150 ze wszystkich 1011

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej