Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Odpowiedzi na pytania czytelników: Podatkowe postępowanie Numer 11/2011

01.11.2011

dpowiedź na postawione pytanie jest uzależniona przede wszystkim od treści złożonego pisma. Zgodnie z art. 165 § 1 o.p. postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Stroną, stosownie do art. 133 § 1 o.p....[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników: Podatek od nieruchomości Numer 11/2011

01.11.2011

Z dniem 1 maja 2009 r. nowe brzmienie otrzymał art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[1]. Stosownie do jego treści zwalania się od podatku od nieruchomości publiczne i niepubliczne jednostki...[więcej]

Przepisy wewnętrzne w zakresie gospodarki majatkiem gminy (cz. II) Numer 11/2011

01.11.2011

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzednim numerze „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” dotyczących instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy. Józef...[więcej]

Odpowiedzialność inkasenta Numer 11/2011

01.11.2011

Jedną z instytucji, które mają w założeniu ułatwić wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest inkaso. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa[1] inkasent, którym może być osoba fizyczna, osoba...[więcej]

Wykonanie decyzji nieostatecznych. Nowe zasady, nowe wątpliwości Numer 11/2011

01.11.2011

I. Ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dz. U. Nr 209, poz. 1318, do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...[więcej]

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych - problemy podatkowe Numer 11/2011

01.11.2011

I. Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1] stanowi, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające...[więcej]

Zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody Numer 11/2011

01.11.2011

Wśród ustawowego katalogu zwolnień od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[1] znajdują się grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także...[więcej]

Ustawowe zwolnienia podatkowe, jako forma pomocy publicznej - implikacje dla finansów publicznych Numer 11/2011

01.11.2011

Celem opracowania jest analiza ustawowych zwolnień podatkowych, które stanowią pomoc publiczną[1]. W toku rozważań omówiono wybrane ustawowe zwolnienia dotyczące następujących podatków lokalnych: podatku od nieruchomości[2],...[więcej]

Zasady ustalania zobowiązania podatkowego w łącznym zobowiązaniu pieniżżnym - glosa aprobująca do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2011 r. (sygn. akt I SA/Bk 169/11) Numer 11/2011

01.11.2011

Samorządowe organy podatkowe obu instancji, powołując się na art. 21 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa[1], określiły podatnikowi (będącemu osobą fizyczną) łączne zobowiązanie pieniężne na 2010 r....[więcej]

Samorządowe finanse publiczne w pytaniach i odpowiedziach Numer 03/10

01.12.2010

W związku z podjętą w 2009 roku uchwałą o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki został opracowany załącznik do uchwały budżetowej dotyczący Funduszu. Został on opracowany na podstawie wniosków...[więcej]

Wyświetla nowości od 131 do 140 ze wszystkich 1011

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej