Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Opodatkowanie kolei liniowych i wyciągów narciarskich podatkiem od nieruchomości Numer 01/2011

16.05.2012

Koleje linowe i wyciągi narciarskie stały się kolejnym po elektrowniach wiatrowych źródłem "testu" na wytrzymałość przedsiębiorców w ponoszeniu kosztów podatku od nieruchomości. Jak daleko może sięgać swobodna...[więcej]

Opodatkowanie infrastruktury narciarskiej Numer 01/2011

16.05.2012

Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia opodatkowania wyciągów i tras narciarskich. Problemy związane z ich opodatkowaniem, zarówno po stronie przedsiębiorców jak i w praktyce lokalnych organów podatkowych, napotykają na...[więcej]

Czy wynejem "części budynku" zakładu pracy chronionej skutkuje utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości? Glosa do wyroku NSA z 22 czerwca 2010 r. (sygn. akt II FSK 253/09) Numer 01/2011

16.05.2012

Glosowane orzeczenie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynku stanowiącego własność spółki z o.o. posiadającej status zakładu pracy chronionej. Podatnik złożył do organu podatkowego wniosek o...[więcej]

Orzecznictwo sądów administracyjnych - Podatkowe postępowanie Numer 02/2011

16.05.2012

Organ podatkowy, wydając decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, o której mowa w art. 21 § 3 o.p., powinien uwzględnić wszystkie położone na jego terenie przedmioty opodatkowania stanowiące własność,...[więcej]

Orzecznictwo sądów administracyjnych - Podatek od nieruchomości Numer 02/2011

16.05.2012

Elementami kształtującymi konkretną działalność jako działalność gospodarczą jest jej zorganizowany sposób prowadzenia, ciągłość procesu i zarobkowy charakter. (art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Taką...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Podatek rolny Numer 02/2011

16.05.2012

Podatnik w 2002 r. nabył grunty na utworzenie gospodarstwa rolnego. W 2008 r. złożył wniosek o przyznanie zwolnienia z podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z art. 13d ust. 3...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Podatek od nieruchomości Numer 02/2011

16.05.2012

Podatnik jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,76 ha. W tej samej miejscowości posiada działkę budowlaną sklasyfikowaną jako B - tereny mieszkalne, na której jest położony budynek mieszkalny i budynek...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Podatek od środków transportowych Numer 02/2011

16.05.2012

Podatnik był właścicielem jednego samochodu ciężarowego. Pomimo wezwania nie złożył deklaracji na podatek od środków transportowych składanej w terminie do 15 lutego br. w związku z tym zostało wszczęte postępowanie podatkowe. W...[więcej]

Kontrola skarbowa gospodarowania śodkami publicznymi po nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej Numer 02/2011

16.05.2012

Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej wykonywanej przez specjalnie do tego powołane organy kontroli skarbowej. Jej cele uregulowane zostały w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej[1], dalej także:...[więcej]

Inwentaryzacja jako środek kontroli finansowej w JST (cz.III) Numer 02/2011

16.05.2012

W trakcie przeprowadzanych kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych stwierdzałem niejednokrotnie szereg uchybień. Trzeba zaznaczyć, że w pierwszych latach funkcjonowania samorządów gminnych i powiatowych stwierdzano...[więcej]

Wyświetla nowości od 11 do 20 ze wszystkich 1011

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej