Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Orzecznictwo sądów administracyjnych - Opłata targowa Numer 04/2011

06.05.2012

Wykładnia językowa art. 15 u.p.o.l. prowadzi do konkluzji, że (1) wszystkie budynki, w których jest prowadzony handel są targowiskami, (2) sprzedaż dokonywana w budynkach (generalnie „wyłączona” z tego obowiązku) podlega opłacie...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Ordynacja podatkowa Numer 04/2011

06.05.2012

Pan Jan Kowalski przychodzi po zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, a figuruje razem z bratem (Roman Kowalski). Czy wydaję zaświadczenie, że tylko Pan Jan Kowalski figuruje w ewidencji podatników...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Podatek od środków transportowych Numer 04/2011

06.05.2012

Podatnik nie złożył deklaracji i nie opłacał podatku przez 2 lata, gdyż samochód który sprowadził z zagranicy i zarejestrował, po kilku dniach został zarekwirowany przez Policję. Podatnikowi zostały odebrane kluczyki, dowód...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Podatek rolny Numer 04/2011

06.05.2012

Osoba fizyczna jest właścicielem gruntów. Oprócz użytków rolnych (powyżej 1 ha) posiada grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako W Ls. Jakim podatkiem opodatkować takie grunty? [więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Podatek od nieruchomości Numer 04/2011

06.05.2012

Urząd Gminy M. zwraca się z prośbą o pomoc w następującej kwestii. Gmina wydzierżawia nieruchomość zabudowaną budowlą osobie prawnej. Od budowli tej Gmina dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Podatnikiem jest dzierżawca. W jaki...[więcej]

Zmiana zasad dotowania spółek wodnych przez gminy Numer 04/2011

06.05.2012

Od 18 marca 2011 r. obowiązuje duża zmiana ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne[1], uchwalona przez Sejm ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw[2]. Nowelizacja przepisów...[więcej]

Zasady przygotowywania sprawozdań z prac audytu w gminie - część I Numer 04/2011

06.05.2012

Podstawowym celem sprawozdania z prac audytu w gminie jest przede wszystkim wskazanie pojawiających się słabości i ewentualnych nieprawidłowości, które mogą pojawić się w jednostkach sektora finansów publicznych. Dodatkowym celem...[więcej]

Biegły w postępowaniu podatkowym Numer 04/2011

06.05.2012

Realizacja naczelnej zasady postępowania podatkowego, wyrażonej w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa[1], wymaga w niektórych przypadkach powołania przez organ podatkowy biegłego. Zgodnie z art. 197 §...[więcej]

Procedura podejmowania uchwał z zakresu podatków i opłat lokalnych - wnioski wynikające z przeprowadzonych badań Numer 04/2011

06.05.2012

Stanowienie aktów prawa miejscowego, których przedmiotem są podatki i opłaty lokalne jest zagadnieniem, które doczekało się już opracowania w literaturze przedmiotu.[1] Zasadnicze znaczenie, gdy chodzi o konstruktywne wnioski...[więcej]

Opodatkowanie gruntu stanowiącego współwłasność osoby fizycznej i spółki z o.o. Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 24 września 2010 r. (sygn. akt I SA/Rz 402/10) Numer 04/2011

06.05.2012

Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z...[więcej]

Wyświetla nowości od 41 do 50 ze wszystkich 1011

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej