Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Glosa do wyroku NSA z dnia 10 marca 2010 roku (II FSK 176/08) Numer 11/10

01.11.2010

Wykładnia językowa i systemowa ust. 2 art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wsparta przez wykładnię systemową prowadzi do konstatacji, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do nowo powstałych budynków lub budowli będzie...[więcej]

Orzecznictwo sądów administracyjnych. Podatek od nieruchomości Numer 10/10

01.10.2010

Powstanie obowiązku podatkowego w sytuacji wybudowania nowego budynku lub budowli. Grzegorz Dudar[więcej]

Podatek akcyzowy Numer 10/10

01.10.2010

Wystawianie faktur na przedsiębiorstwo a dopuszczalność zwrotu podatku.  Bogumił Pahl[więcej]

Podatkowe postępowanie Numer 10/10

01.10.2010

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. Grzegorz Dudar[więcej]

Ordynacja podatkowa Numer 10/10

01.10.2010

Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za zaległości podatkowe. Wymiar podatku w przypadku śmierci podatnika. Umorzenie zaległości podatkowej. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym. Bogumił Pahl[więcej]

Opłata skarbowa Numer 10/10

01.10.2010

Opłata skarbowa: Czy należy pobierać opłatę skarbową w wysokości 107 zł ( załącznik do ustawy, pkt 8) za decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych? Hanna Kmieciak[więcej]

Nadpłata podatku Numer 10/10

01.10.2010

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty załączając do wniosku korekty deklaracji. Organ podatkowy przeprowadził postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty, bez wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie...[więcej]

Podatek rolny Numer 10/10

01.10.2010

Opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako „W”. Opodatkowanie użytków rolnych i budynków, pozostałych po przekazaniu gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną. Odliczenie należnego podatku rolnego...[więcej]

Podatek od środków transportowych Numer 10/10

01.10.2010

Sposoby ustalenia parametrów pojazdu, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego. Grzegorz Dudar[więcej]

Podatek od nieruchomości Numer 10/10

01.10.2010

Posiadacz zależny jako podatnik podatku. Zwolnienie zakładu pracy chronionej. Grzegorz Dudar  [więcej]

Wyświetla nowości od 161 do 170 ze wszystkich 1011

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej