Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Orzecznictwo sądów administracyjnych - Podatkowe postępowanie Numer 01/2011

16.05.2012

Odmowa wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w trybie art. 165a § 1 o.p. winna nastąpić wtedy, gdy wniosek o stwierdzenie nadpłaty został wniesiony po upływie terminu wskazanego w art. 79 § 2 o.p. W sytuacji...[więcej]

Orzecznictwo sądów administracyjnych - Podatek od nieruchomości Numer 01/2011

16.05.2012

Brak jest podstaw do wznowienia postępowania, jeśli nowe dowody lub okoliczności powstały po wydaniu decyzji ostatecznej. Zatem, jeżeli zmiana zapisów w ewidencji nastąpiła po wydaniu decyzji ostatecznej ustalającej wysokość...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Postępowanie egzekucyjne Numer 01/2011

16.05.2012

Czy po zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych termin 3 letni dla przedawnienia mandatu karnego nałożonego przez Straż Miejską (Gminą) za popełnione wykroczenia wynikające z przepisów kodeksu wykroczeń, ustawy prawo o...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Podatek rolny Numer 01/2011

16.05.2012

W dniu 3.09.2003 r. zostało wydzierżawione gospodarstwo rolne w myśl przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na okres 10 lat. Podatnikiem podatku rolnego stał się dzierżawca gruntów. W między czasie właściciel gospodarstwa...[więcej]

Odpowiedzi na pytania czytelników - Podatek od nieruchomości Numer 01/2011

16.05.2012

Postanowienie o przysądzeniu prawa własności nieruchomości zostało wydane dnia 20.12.2006 r., uprawomocniło się 19.01.2007 r. Czy organ podatkowy powinien naliczyć podatek dla nowego właściciela od stycznia 2007 r. czy od lutego? [więcej]

Inwentaryzacja jako środek kontroli finansowej w JST (cz. II) Numer 01/2011

16.05.2012

Rozliczenie inwentaryzacji jest ostatnim etapem wieńczącym całość prac inwentaryzacyjnych, i odnosi się nie tylko jak zwykło się uważać w praktyce a i także w literaturze przedmiotu - do spisu z natury. Józef Burzyński b. Główny...[więcej]

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej Numer 01/2011

16.05.2012

W sytuacji, gdy na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, a dokonana wpłata nie pokrywa ich w całości, powstaje konieczność odpowiedniego zaliczenia dokonanej wpłaty. W tym zakresie w art. 62 § 1 o.p.[1] wskazuje się, że...[więcej]

Milcząca interpretacja przepisów prawa w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych Numer 01/2011

16.05.2012

Z dniem 1 lipca 2007 r. weszły w życie nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Zmianie uległ cały rozdział 1a działu II Ordynacji podatkowej[1] (dalej powoływana jako o.p.), który wprowadził...[więcej]

Działalność gospodarcza jako determinant "przedsiębiorcy" w prawie UE Numer 01/2011

16.05.2012

Znaczenia normatywne, orzecznicze i doktrynalne nadawane pojęciu "przedsiębiorca" w prawie UE sprowadzają się do twierdzenia, że "przedsiębiorcą" w UE jest każdy wykonujący działalność gospodarczą. Natomiast...[więcej]

Kontrowersje w opodatkowaniu stacji paliw podatkiem od nieruchomości Numer 01/2011

16.05.2012

W praktyce orzeczniczej organów podatkowych zarówno pierwszej jak i drugiej instancji pojawiają się problemy dotyczące właściwego opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji paliw. W szczególności na pierwszy plan wysuwają...[więcej]

Wyświetla nowości od 1 do 10 ze wszystkich 1011
<< Pierwsza < Poprzednia 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Następna > Ostatnia >>

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej