Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Aktualności

Gospodarowanie śmieciami po nowemu

17.10.2012

Od 1 lipca 2013 r. we wszystkich gminach pojawi się nowy dochód w postaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potocznie zwanej opłatą śmieciową. Obowiązek ten wprowadza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w...[więcej]

Dostosowanie zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC)

20.05.2012

Na stronie internetowej politykaspoleczna.gov.pl znalazła się informacja dotycząca braku jednolitego zakresu danych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy "o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej"...[więcej]

Podział rezerwy oświatowej tylko po spełnieniu warunków

16.05.2012

Samorządowcy nie chcą się zgodzić na proponowany podział 0,25 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012. Zmienią zdanie jeśli zostaną spełnione ich warunki. Po pierwsze domagają się zmiany terminu składania...[więcej]

Już niedługo będą wyższe stawki za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

24.04.2012

Prawdopodobnie już niedługo zostaną podniesione stawki za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych jak również zmieni się zakres objętości skokowej silników samochodowych, do których odnoszą się te stawki.[więcej]

Spółki komunalne a zadania niepubliczne

20.04.2012

Zadziwiające wyniki przyniosła kontrola funkcjonowania wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na Dolnym Śląsku przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. We Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze oraz w...[więcej]

NIK kontroluje urządzenia melioracyjne

17.04.2012

Jak wynika z najnowszej pokontrolnej informacji Najwyższej Izby Kontroli urządzenia melioracyjne w Polsce są w coraz gorszym stanie. Odbudowy i modernizacji wymaga już 27 proc. kanałów i 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. Mimo...[więcej]

Dziś, tj. 10 kwietnia mija termin przekazywania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań

10.04.2012

Do dzisiaj należało przekazać miesięczne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S). Jednostki budżetowe przekazują je zarządom jednostek samorządu...[więcej]

Sieci wodno-kanalizacyjne pod lupą NIK

05.04.2012

Gminy starają się rozbudowywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ale popełniają przy tym wiele błędów. W konsekwencji dochodzi do opóźnień i marnotrawienia pieniędzy - zauważa Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie....[więcej]

Wykazywania zobowiązań i należności Funduszu Pracy w sprawozdaniach sporządzanych przez powiatowe urzędy pracy

03.04.2012

Powiatowe urzędy pracy powinny ujmować w sprawozdaniach (RB-Z i Rb-N) należności i zobowiązania Funduszu Pracy powstałe w tych jednostkach z tytułu gospodarrowania środkami funduszu.[więcej]

Komisja Europejska konsultuje nowoczesny system prawa upadłościowego

31.03.2012

Do 21 czerwca Komisja Europejska czeka na opinie na temat doświadczeń związanych z upadłością. Przedsiębiorcy, sądy, środowiska naukowe, ale również sektor publiczny to podmioty, których opinie chciałaby poznać Komisja...[więcej]

Gminy chcą subwencji ekologicznej. Obywatelski projekt ustawy w przygotowaniu

26.01.2012

Wczoraj w Białowieży odbyło się kolejne spotkanie w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o subwencji ekologicznej dla gmin położonych na terenach prawnie chronionych. Zdaniem inicjatorów pomysłu subwencja byłaby...[więcej]

Rządowa propozycja ograniczenia deficytu: antysamorządowa i ograniczająca inwestycje

21.01.2012

To jeden z najgorszych projektów legislacyjnych dotyczących samorządów – ocenia rządową propozycję ograniczenia deficytu samorządów Mariusz Szczubiał, skarbnik miasta Grudziądz. Tej oceny nie poprawia analiza skutków realizacji...[więcej]

Gorące spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorządowcy przedstawili swoje propozycje

13.01.2012

Samorządowcy na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawili swoje propozycje stronie rządowej. Czy są one realne sprawdzają teraz pracownicy ministerstwa finansów. Kolejne spotkanie 18 stycznia.[więcej]

Samorządy żądają zwrotu milinów złotych odszkodowania za zasiłki i składki zdrowotne

12.01.2012

Związek Miast Polskich zamierza przygotować jak najszybciej pozew zbiorowy przeciwko Ministerstwu Finansów. Samorządowcy domagają się odszkodowania za wypłacone z budżetów j.s.t. zasiłki i składki zdrowotne.[więcej]

Partie polityczne nie zgadzają się z regułą wydatkową ministra Rostowskiego

11.01.2012

PSL na wczorajszej konferencji prasowej w Sejmie ogłosiło swój projekt dotyczący samorządów i ich możliwości zadłużania się. Według ludowców o poziomie wydatków w stosunku do dochodów powiatu lub gminy miałby decydować...[więcej]

Nie będzie zwrotu VAT zapłaconego przez samorządy

10.01.2012

Wiceminister finansów powiedziała, że ministerstwo nie przewiduje wprowadzenia mechanizmu zmierzającego do zwrotu podatku VAT zapłaconego przez samorządy. Tymczasem samorządowcy uważają, że j.s.t. wykonują zadania administracji...[więcej]

Prace Legislacyjne Ministerstwa Finansów

09.01.2012

Na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano Program Prac Legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń. Na pierwszą połowę roku zaplanowano zmianę rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.[więcej]

Suma wszystkich deficytów

05.01.2012

O sprawie pisaliśmy już kilka dni temu. Chodzi oczywiście o projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Według wielu samorządowców jest po prostu zły. Piszemy również o tym w kolejnym numerze „Prawa Finansów...[więcej]

Mija termin

02.01.2012

Przypominamy, że 5 stycznia 2012 r. mija termin odprowadzenia na rachunek budżetu jst środków finansowych pozostających na rachunku samorządowych jednostek budżetowych.[więcej]

Kontrole NIK w 2012

29.12.2011

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwaliło plan pracy Izby na rok 2012. Łącznie z kontrolami wykonania budżetu przeprowadzi ponad 200 kontroli. Priorytetem głównym kontroli w przyszłym roku jest zapewnienie bieżącej i...[więcej]

Co dalej z janosikowym?

28.12.2011

Zaledwie 7 proc. janosikowego trafia do najuboższych powiatów. A te najbogatsze po jego wpłacie stają się biednymi – czytamy w "Rzeczpospolitej", dlatego samorządy walczą o to, aby zmienił się sposób naliczania...[więcej]

Karta nauczyciela do likwidacji – apelują samorządowcy

20.12.2011

Karta nauczyciela to dokument archaiczny, nie tylko blokującym wszelkie zmiany oświatowe, ale także utrwalającym niekorzystne zjawiska w naszym systemie edukacji – uważają wójtowie gmin powiatu łańcuckiego. Zapewniają, że ich...[więcej]

Konstytucyjny czy nie?

19.12.2011

O konstytucyjności definicji długu powinien zadecydować Trybunał Konstytucyjny, ponieważ fiaskiem zakończyła się kolejna próba porozumienia samorządów z rządem.[więcej]

Projekt ustawy budzi emocje

16.12.2011

Kilka dni temu został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Choć to dopiero projekt już budzi szereg emocji i wątpliwości. Z jednej strony jest stanowisko ministerstwa finansów, które...[więcej]

Ograniczenie środków na Fundusz Pracy to większe bezrobocie – uważają starostowie

15.12.2011

Starostowie z województwa zachodniopomorskiego negatywnie oceniają zaproponowany przez rząd budżet Funduszu Pracy. Ich zdaniem spowoduje to zwiększenie bezrobocia w powiatach i gminach o najsłabszej infrastrukturze gospodarczej....[więcej]

Komercjalizacja szpitali nie jest lekiem na całe zło – ocenia NIK

14.12.2011

Założenia rządowego programu komercjalizacji szpitali nie zostały osiągnięte. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK w 15 skomecjalizowanych już szpitalach. Spółki prawa handlowego, w jakie przekształciły się publiczne...[więcej]

Kontrola zarządcza i audyt pod lupą NIK

12.12.2011

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 20 urzędach gmin kontrolę dotyczącą funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego. Dotyczyła ona zadań, które były realizowane w 2010 r. [więcej]

Rozprawa odroczona

07.12.2011

Warszawski Sąd Okręgowy do 8 lutego 2012 r. odroczył rozprawę w sprawie wydania karty pojazdu. Pozew zbiorowy złożyły powiaty. O sprawie pisała dr Krystyna Nizioł w drugim – grudniowym numerze "Prawa Finansów...[więcej]

NIK o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej

01.12.2011

Dyrektorzy większości publicznych szkół specjalnych wprowadzają nieprawdziwe dane do systemu informacji oświatowej. W efekcie niektóre samorządy otrzymują zawyżone subwencje, a inne zaniżone – tak wynika z z kontroli Najwyższej...[więcej]

Za stan wału nie odpowiada samorząd orzekł NSA

14.11.2011

Naczelny Sąd Administracyjny w ubiegły czwartek uznała stanowisko Jacka Majchrowskiego,  prezydenta Krakowa, że to nie on jest odpowiedzialny za nadzór na stanem wałów przeciwpowodziowych w „Porcie Płaszów” - poinformowała w...[więcej]

Manipulacje finansowe będą karane - tego chce KE

18.10.2011

Jose Barroso, szef Komisji Europejskiej jest zdania, że zachowanie banków w czasie kryzysu było co najmniej nieodpowiedzialne, a czasem wręcz miało charakter kryminalny – czytamy w serwisie PAP. Dlatego już w czwartek KE...[więcej]

Prezydenckie ekspertyzy w sprawie OFE na wokandzie

11.10.2011

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Prezydenta RP do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej. Skargę na bezczynność głowy państwa złożył współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju, który chciał...[więcej]

Zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu – skąd powiaty wezmą pieniądze?

29.09.2011

O obniżeniu opłaty za wydanie karty pojazdu z 500 zł. na 75 zł. zdecydował wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 2006 roku. Co gorsza, powiaty muszą zwracać nadpłacone przez mieszkańców środki. Do kwoty 425 zł. dochodzą jeszcze...[więcej]

Mazowsze najbiedniejszym regionem w Polsce? „Janosikowe” pogrąża budżet Mazowsza

29.09.2011

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego obawia się, że przez „janosikowe” Mazowsze może z najbogatszego regionu w Polsce stać się najbiedniejszym. W przyszłym roku województwo mazowieckie odda na rzecz biedniejszych...[więcej]

Prezes sądu ukarany za bezczynność

28.09.2011

50 złotych grzywny za bezczynność i 100 złotych zwrotu kosztów sądowych musi zapłacić prezes sądu rejonowego w warmińsko-mazurskim. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wymierzył grzywnę...[więcej]

Środki z funduszu sołeckiego tylko do 30 września

23.09.2011

Warto zwrócić uwagę, że jedynie do końca miesiąca (czyli do 30 września) sołtysi mogą składać wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Chodzi o to żeby samorządy mogły je uwzględnić w projektach budżetów na 2012 rok.[więcej]

Rośnie dług specjalnej strefy ekonomicznej w Suwałkach – alarmuje Gazeta Współczesna

21.09.2011

Dług Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na koniec 2010 roku sięgnął 1,8 mln zł. Samorząd gminny Suwałk, który jest jednym z akcjonariuszy spółki, apelował już wielokrotnie do ministra gospodarki o ograniczenie kosztów...[więcej]

UOKiK o pomocy państwa firmom motoryzacyjnym: pomoc pod kontrolą

21.09.2011

920 mln zł pomocy publicznej otrzymały 4 spółki motoryzacyjne funkcjonujące w specjalnych strefach ekonomicznych. Raport w tej sprawie przygotował UOKiK. Wynika z niego, że dotrzymujemy zobowiązań odnośnie dopuszczalnej kwoty...[więcej]

Michał Łyczek na łamach 4 numeru pisze o ustaleniu innego terminu opłaty za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w kontekście przepisów o pomocy publicznej.

02.09.2011

Jak dowodzi autor podstawy prawne z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, tudzież własność jednostki samorządu terytorialnego, uregulowane zostały w dziale II ustawy z dnia 21 sierpnia...[więcej]

NIK ostrzega przed korupcją

02.08.2011

NIK wylicza działania samorządów obarczone ryzykiem korupcji Zamówienia publiczne, działalność publicznej służby zdrowia, odralnianie gruntów, sprzedaż majątku gmin oraz nabór pracowników - to obszary najbardziej zagrożone...[więcej]

Przychodnia lepsza niż szpital

02.08.2011

Przychodnia zajmująca się również organizacja wesel i przyjęć wygrała kontrakt z NFZ. W Kościanie po opiekę lekarską nocną i świąteczną nie chodzi się już od lutego do szpitala. Najpierw kontrakt z NFZ wygrała przychodnia w...[więcej]

Bunt miast płacących tzw. „Janosikowe”

31.07.2011

Już 90 tys. podpisów zebrali inicjatorzy akcji "STOP Janosikowe" pod obywatelskim projektem zmian w przepisach dotyczących subwencji ogólnej dla gmin - pisze portalsamorzadowy.pl Zgodnie z obowiązującymi regulacjami...[więcej]

Dotacje dla niepublicznych żłobków we Wrocławiu

31.07.2011

4 mln. zł z miejskiego budżetu Wrocławia trafi do niepublicznych żłobków - donosi Gazeta Wyborcza. Dzięki nim miasto dofinansuje 650 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Miejskie dotacje to efekt "ustawy żłobkowej",...[więcej]

W Lublinie rozpoczęła się „śmieciowa rewolucja”

31.07.2011

Już wkrótce mają zniknąć nielegalne wysypiska śmieci w Polsce. Ma w tym pomóc przyjęta niedawno przez Sejm "ustawa śmieciowa". W Lublinie "rewolucję śmieciową" już rozpoczęto - pisze Gazeta Wyborcza. Miasto...[więcej]

Pomoc dla rolnik poszkodowanych przez klęski żywiołowe

31.07.2011

Do 29 sierpnia Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. Będzie ono finansowane z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...[więcej]

Life+ i prawie 19 mln euro dla Polski

31.07.2011

Jak poinformowało polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Polska otrzyma 18,9 mln euro z unijnego programu Life+ na siedem polskich projektów ekologicznych. Dofinansowanie otrzymały m.in.: kampania antyazbestowa...[więcej]

Czy powtórzy się scenariusz z autostrady A2?

31.07.2011

Jak podał dziennik "Rzeczpospolita" Polsce grożą zerwane kontrakty na budowę dróg. Problemjest na odcinku A4 pod Rzeszowem. Autostrada A4 na tym odcinku to zaledwie 24,4 proc.zaawansowania prac, a czasu coraz mniej. Do...[więcej]

Milionowe straty Skarbu Państwa – system poboru opłat za winiety nie działa?

15.07.2011

Reporterzy RMF FM dotarli do najnowszego raportu NIK, który kontrolował system poboru opłat za winiety. Wnioski, jak podaje stacja, są szokujące – Skarb Państwa mógł stracić kilkadziesiąt milionów złotych, bo system jest...[więcej]

Marszałek chce od premiera więcej pieniędzy na Fundusz Pracy

15.07.2011

Skuteczność zadań z zakresu polityki rynku pracy jest zagrożona. Tak wynika z listu Adama Jarubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego do premiera. Marszałek prosi szefa rządu o przekazanie dodatkowych środków na Fundusz...[więcej]

Zamrozić franka nie można, ale można ograniczyć spready – uważa minister finansów

15.07.2011

Jacek Rostowski, minister finansów powiedział dla TOK FM, że polski rząd nie ma możliwości zamrożenia kursu franka, jak proponowali niedawno politycy PJN.[więcej]

Pomoc państwa

11.07.2011

Pomoc państwa Niezbędna pomoc O możliwościach rządowego wsparcia dla projektów branży nowoczesnych usług (BPO), szczególnie w dużych ośrodkach miejskich rozmawiali ministrowie gospodarki i finansów oraz prezydenci miast i...[więcej]

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej